loading spinner
I alt (ekskl. moms): 0 DKK

Via vores webbutik bliver der behandlet personfølsomme oplysninger, også kaldet personoplysninger. Solits finder det af stor vigtighed at personoplysninger omgås omhyggeligt. Vi behandler og sikrer derfor også personoplysninger omhyggeligt.

I vores behandling overholder vi de krav som persondataloven stiller. Det betyder blandt andet at:

 •                       vi tydeligt oplyser med hvilke formål vi behandler personoplysninger. Det gør vi via denne privatlivserklæring;
 •                       vi begrænser vores indsamling af personoplysninger til udelukkende de personoplysninger som er nødvendige for vores legitime formål;
 •                       vi først beder dig om udtrykkelig tilladelse til at behandle dine personoplysninger i de tilfælde hvor din tilladelse er påkrævet;
 •                       vi træffer passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og kræver det samme af parter som på vores foranledning behandler personoplysninger;
 •                       vi respekterer din ret til at anmode os om at fremvise, rette eller slette dine personoplysninger.

Solits er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger. I denne privatlivserklæring forklarer vi hvilke personoplysninger vi indsamler og bruger og med hvilket formål. Vi anbefaler dig at læse erklæringen omhyggeligt.

Denne privatlivserklæring er sidst opdateret den 18.4.2018 kl. 00:00:00.

Brug af personoplysninger
Når du bruger vores webbutik, får vi bestemte oplysninger fra dig. Det kan være personoplysninger. Vi gemmer og bruger udelukkende de personoplysninger som du oplyser direkte , med henblik på den ydelse du har bedt om, eller som når de bliver oplyst, tydeligvis bliver givet til os for at blive behandlet.

Vi bruger de følgende oplysninger til de formål som er nævnt i denne privatlivshedserklæring:

 •                       Navn, adresse, by
 •                       Telefonnummer
 •                       Fakturaadresse
 •                       E-mailadresse

Adgang til portalen
Via vores portal kan du få adgang til et administrationssystem, hvor du selv kan oprette, oplyse og ændre ting.
Ordrebehandling
Når du placerer en ordre hos os, benytter vi os af dine personoplysninger til brug for afhandlingen af den. Hvis det er nødvendigt for en god afhandling, kan vi også dele dine personoplysninger med tredjeparter. Det kan du læse mere om længere fremme i denne privatlivserklæring.

Reklame
Vi kan, ud over informationen på dette website, også informere dig om vores nye produkter og ydelser:

 •                       per e-mail
 •                       via sociale medier

Kontaktformular og nyhedsbrev
Vi tilbyder via vores webbutik mulighed for at stille forespørgsler via en kontaktformular, hvori du bliver bedt om at udfylde forskellige oplysninger til brug for behandlingen af din forespørgsel. Du bestemmer selv hvilke oplysninger du da vil give. De oplysninger som du sender til os, bliver gemt så længe som det ifølge formularens karakter eller indholdet af din e-mail er nødvendigt for den fuldstændige besvarelse og afhandling.

Vi tilbyder et nyhedsbrev, hvori vi gerne vil informere interesserede om vores produkter og/eller ydelser. Hvert nyhedsbrev indeholder et link, som du kan afmelde dig nyhedsbrevet med. Din e-mailadresse bliver kun med din eksplicitte tilladelse tilføjet listen med abonnenter.

Beliggenhedsoplysninger
Hvis det er nødvendigt for ydelsen, kan vi indsamle oplysninger om beliggenhed (GPS) fra dig. Det bliver du på det pågældende tidspunkt spurgt om tilladelse til.

Desuden kan disse (beliggenheds)oplysninger blive gemt og behandlet af udbyderen af f.eks. navigations- eller kortsoftwaren, som f.eks. Google Maps, men oplysningerne kan også blive brugt af f.eks. Google eller Apple selv. Det har vi ingen indflydelse på. Vi anbefaler dig at læse de relevante privatlivserklæringer fra den pågælgende udbyder.

Offentliggørelse
Vi offentliggør ikke din kundeoplysninger.

Annoncer
Vores webbutik viser ingen annoncer.

Deling med tredjeparter
Dine oplysninger bliver udtrykkeligt ikke delt med tredjeparter.

Google Analytics
Vi bruger Google Analytics til at overvåge hvordan vores besøgende bruger vores webbutik. Vi har indgået en databehandlingsaftale med Google med henblik på at lave aftaler om hvordan vores oplysninger omgås. Derudover har vi ikke givet Google tilladelse til at bruge den indsamlede Analytics-information til andre Google-ydelser, og endeligt anonymiserer vi IP-adresserne.

Sikkerhed
Vi udfører sikkerhedsforanstaltninger for at begrænse misbrug fra en uautoriseret adgang til personoplysningerne. Vi foretager i særdeleshed de følgende forholdsregler
:

 •                       Adgangen til personoplysninger afskærmes med et brugernavn og kodeord
 •                       Vi benytter sikrede forbindelser (Secure Sockets Layer eller SSL) hvormed al information mellem dig og vores website biver afskærmet, når du udfylder personoplysninger

Termin for opbevaring
De ovenfor nævnte personoplysninger bliver gemt så lang tid som det er nødvendigt for at afhandle dine ordrer, inklusive garanti. Derefter opbevarer vi oplysningerne endnu i højst et år til de nævnte statistiske formål. Oplysningerne bliver derefter slettet, medmindre der er en lovmæssig pligt som kræver længere opbevaring (som for eksempel den skattemæssige opbevaringspligt på syv år for betalingsoplysninger).

Tredjeparters websites
Denne privatlivserklæring gælder ikke tredjeparters websites som ved hjælp af links er forbundet med vores webbutik. Vi kan ikke garantere at disse tredjeparter omgås dine personoplysninger på en pålidelig eller sikker måde. Vi anbefaler dig at læse disse websites’ privatlivserklæringer inden du benytter disse websites.

Ændringer i denne privatlivserklæring
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivserklæring. Det anbefales at gennemgå denne privatlivserklæring regelmæssigt, sådan at du er informeret om disse ændringer.

Gennemsyn og ændringer af dine oplysninger
Har du spørgsmål om vores privatlivspolitik eller spørgsmål vedr. gennemsyn eller ændringer (eller sletning) af dine personoplysninger, kan du altid kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger.

Du kan også sende os en anmodning om at få lov til at se, ændre eller slette disse oplysninger. Du kan desuden også sende en anmodning om at få et udtog af de oplysninger som vi bruger med din tilladelse, eller motiveret angive at du vil begrænse vores behandling af personoplysninger.

For at undgå misbrug kan vi i sådanne tilfælde bede dig om at identificere dig på passende vis. Når det drejer sig om gennemsyn af personoplysninger koblet til en cookie, skal du vedlægge en kopi af den pågældende cookie. Den kan du finde i dine browserindstillinger. Hvis oplysningerne ikke passer, kan du anmode os om at ændre eller slette oplysningerne.

Datatilsynet
Selvfølgelig hjælper vi dig gerne videre, hvis du har klager over behandlingen af dine personoplysninger. Loven om persondatabeskyttelse giver dig også ret til at indsende en klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysninger. Du kan da kontakte Datatilsynet.

Kontaktoplysninger
Solits VOF
Linnewever 5
NL-2292 JG Wateringen

Holland
info@podierogmontrer.dk