loading spinner
I alt (ekskl. moms): 0 DKK

 

1. Generelt

Nærværende handelsbetingelser gælder for alle køb foretaget på www.podierogmontrer.dk  og er derfor udelukkende omfattet af regler og betingelser gældende herfor.

Hjemmesiden www.podierogmontrer.dk ejes og drives af Solits, Linnewever 5, 2292 JG Wateringen, Holland (herefter podierogmontrer.dk).

Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem www.podierogmontrer.dk og køber, medmindre andet følger nedenfor.

2. Aftaleindgåelse og priser

Køber skal ved hvert køb acceptere handelsbetingelserne. Køber opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som betingelserne giver.
Priserne på 
www.podierogmontrer.dk er dagspriser, angivet i danske kroner eksklusiv moms. De angivne priser gælder kun for ordrer til levering i Danmark, ikke omfattende Grønland, Færøerne og ikke bro faste øer. Der tages forbehold for evt. afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl.

Rabatter i alle former kan ikke kombineres. www.podierogmontrer.dkforbeholder sig ret til at annullere købers ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer.

Podierogmontrer.dk tager forbehold for tastefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, udsolgte / udgåede varer og leveringssvigt fra vores leverandører.

3. Ejendomsret

www.podierogmontrer.dk bevarer ejendomsretten til de solgte varer, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter og/eller gebyrer er betalt.

4. Betalingsbetingelser og gebyrer

Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af Visa-Dankort, Maestro, MasterCard og Pay pal. 

Betaling med Visa-Dankort er gratis. Betalingsmetoder med øvrige kreditkort tillægges et gebyr svarende til 2,5% af købesummen. 

Inden køber vælger at godkende ordren, bliver gebyret oplyst. Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse. Betaling for bestilte varer kan desuden ske ved bankoverførsel. Ved betaling via bankoverførsel er køber ikke beskyttet af indsigelsesordningen.

Betaling via bankoverførsel kan ske efter aftale og betaling bør ske senest 30 dage efter fakturadato.

Ved overskridelse af denne betalingstermin foreligger misligholdelse og tillægges 1% månedlig rente fra forfaldsdato.

 

5. Levering og risiko

Levering sker til den af køber oplyste adresse i Danmark.

www.podierogmontrer.dk leverer kun i Danmark, ikke bro faste øer (dog mod tillæg) og ikke omfattende Grønland og Færøerne. Er køber bosiddende her kan køber enten benytte en leveringsadresse i Danmark eller kontakte kundeservice for at høre om mulighederne for levering til færgeleje, f.eks. Grønlandshavnen.

Varer leveret med fragtmand, leveres som udgangspunkt til kantsten, ved fast underlag og i gadeplan. Forudsætningerne omkring fast underlag og gadeplan, gør sig også gældende ved tilvalg af en 'må stilles' mulighed. Pakker sendt med pakkedistributør leveres til dør eller til valgte udleveringssted.

Leveringstiden for ordren afhænger af leveringstiden for de enkelte produkter og vil fremgå ud for hvert produkt.
Bestilles flere produkter i en bestilling fragtes de altid sammen og gælder den længst angivne leveringstid. Varerne leveres på hverdage inden for normal arbejdstid.

Leveringstiden er med forbehold for eksterne forhold, der ligger uden for www.podierogmontrer.dk ’s indflydelse. Køber vil blive kontaktet pr. e-mail eller telefon, hvis dette bliver aktuelt. Leverer www.podierogmontrer.dk ikke på det tidspunkt, som på forhånd er oplyst til køber, er køber ikke berettiget til at annullere købet el. kræve kompensation herfor. Ved forsinkelse ift. aftalt leveringstidspunkt bør køber angive dette overfor sælger og angive en ny termin for levering (indenfor rimelighedens grænser). Måtte denne termin overskrides kan køber få dækket skaden, dog med et max. beløb svarende til ordrebeløbet ekskl. Moms. Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos Solits ’s grossister.

Fragt prisen for ordrer afhænger af hvilke typer varer der bestilles. Fragt beløbet vil fremgå af kurven, efterhånden som der tilføjes varer. Læs mere om fragt og levering her
 
www.podierogmontrer.dk produkter installeres til eksisterende og lovlige installationer.  Hvis de fundne installationer ikke er i overensstemmelse med de krav, som stilles til tilslutning af podier med elektriske installationer, er enhver skade, der som følge heraf måtte opstå på podierne, bygninger og/eller installationer købers ansvar og risiko.

Ved levering af produkter skal køber straks undersøge disse og ved fejl eller mangler reklamere til www.podierogmontrer.dk umiddelbar efter.

Efter levering påhviler ansvar og risiko for produkter alene køber. 

 

6. Transportskader

Du bedes undersøge dine varer med det samme du modtager forsendelsen. Hvis der er synlige skader på forsendelsen, skal du notere det på fragtbrevet, når du underskriver for modtagelsen. Hvis du konstaterer, at varerne er beskadiget, skal du straks give os besked herom. Skader forvoldt under transport tillægges ansvar transportør/transportfirma.

7. Købers ansvar

Udover købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar:

Køber er forpligtet til straks og senest dagen efter levering at foretage kontrol af varen samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Konstaterer køber fejl eller mangler, skal køber senest 8 dage efter levering reklamere til www.podierogmontrer.dk ved skriftlig henvendelse til info@podierogmontrer.dk med specifikation af den mangel, der gøres gældende.

www.podierogmontrer.dk kan beslutte at stille tilsvarende produkter til rådighed for køber, indtil produkterne igen er funktionsdygtige.

Reklamation skal ske senest 12 mdr. fra leveringsdagen eller for at forpligte www.podierogmontrer.dk til at foretage udbedring. Reklamation skal ske inden for rimelig tid efter, at manglen er konstateret. Batterier og net dele anses som værende slidtagedele med en begrænset levetid. Køber opfordres på det kraftigste til at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangler og fremsende fotos i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen.

 Der reklameres ved at kontakte Solits:   

            Tlf.:                    +45 71 43 02 58

            Mail:                  
info@podierogmontrer.dk

Risikoen samt omkostningerne i forbindelse med tilbagelevering af ordren påhviler køberen.

8. Sælgers ansvar

Hvis produkter lider af en oprindelig mangel som medfører, at produktet på tidspunktet for levering ikke var funktionsdygtigt eller intakt, er www.podierogmontrer.dk forpligtet til at udføre udbedring.

Reklamation skal ske senest 12 mdr. fra leveringsdagen for at forpligte www.podierogmontrer.dk til at foretage udbedring. Batterier og net dele anses som værende slidtagedele med en begrænset levetid.

Udbedring af forhold, som skyldes købers behandling, herunder skødesløshed eller fejlagtig behandling, hærværk, naturskade, er ikke omfattet af www.podierogmontrer.dk’s forpligtelse til udbedring.

www.podierogmontrer.dk forbeholder sig retten til, til enhver tid at søge udbedring før en eventuel ombytning af produkter. www.podierogmontrer.dkkan ombytte produkter med tilsvarende produkter efter www.podierogmontrer.dk’s vurdering.

9. Klageadgang

Køber har mulighed for at få behandlet en klage (ved skriftlig henvendelse) til:

Solits 

Linnewever 5

2292 JG Wateringen

Holland

info@podierogmontrer.dk